Kun 27 prosent av innbyggerne i Sogn og Fjordane mener at syklister er flinke til å følge trafikkreglene.

- Synet på syklistene varierer sterkt med hvor ofte man selv sykler, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Blant dem som sykler daglig er halvparten enig i at syklistene følger reglene, og bare 12 prosent blant dem som aldri sykler.

- Vi oppfatter dette som at de som ikke sykler synes syklistene tar seg mer til rette i trafikken, og bryter trafikkreglene, sier Voll.

Han mener at en mer defensiv holdning hos en del syklister ville bidratt til færre uhell og flere som hadde svart positivt i undersøkelsen.

- Man må bruke hodet, for man er ganske usynlig som syklist. Regler er en ting, men en må rett og slett bruke sunn fornuft og sykle hensynsfullt, mener han. Voll trekker spesielt frem København som en by å strekke seg etter når det gjelder sykkelkultur.

Sogn og Fjordane:

Hvor enig eller uenig er du i at syklister er flinke til å overholde trafikkreglene?

  • 4 prosent er helt enige

  • 23 prosent er delvis enig

  • 24 prosent er verken enig eller uenig

  • 28 prosent er delvis uenig

  • 13 prosent er helt uenig

  • 8 prosent vet ikke