Øvst i saka kan du følge møtet i finansutvalet. Når dette er ferdig skal formannskapet ha møte. Denne sendinga finn du nedst i saka.

Formannskapet sin agenda:

Orienteringar:

 • Midtvegen - Olav Klungre

 • Arbeid med kommunen sin samfunnsdel - Oppfølging i samarbeid med kommunen sine vekstselskap

 • Investeringsprosjekter

Sakliste

 • Godkjenning av innkalling og sakliste

 • Spørsmål

 • Godkjenning av møteprotokoll

 • Vurdering av aksjar i SFE

 • Tilbodsstruktur for vidaregåande skule i Vestland fylkeskommune

 • Sonefaktor i Eikefjord sentrumsområde

 • Innløysing av festeeigedomar - "Bjørkumeigedomane"

 • Lokal forskrift om brannforebygging

 • Fastsetting av rammer for vilkårsparkering i Måløy

 • Refererte skriv og meldingar

 • Interpellasjonar

 • Interpellasjon - Sosial dumping frå DAT