Kvar fredag har vi vekas spørsmål i Det spørst-spalten samt innsending av løysingsord i Fjordkryss.

Innsendarane med riktig svar er med i trekninga av Flax-lodd. Kvar månad får tre vinnarar tilsendt fire Flax-lodd kvar.

Vekas spørsmål fredag 29. april var: Kva nordmann er dansk landslagstrenar i fotball? Riktig svar var Åge Hareide.

Løysingsordet i Fjordkryss fredag 29. april var bremangerkommunevåpenmotiv.

I dagens avis, enten det er på papir eller e-avis, er det nye moglegheiter til å sikre seg Flax-lodd frå Fjordenes Tidende om du svarer på vekas spørsmål eller løyser ei ny utgåve av Fjordkryss.

Lykke til og takk til alle som deltar.