Line Yvonne Eidheim (33) fra Nordfjordeid snakker engasjert om musikkbransjen og jobben som daglig leder i AKKS Bergen – organisasjonen som starta som en reaksjon på mangel av kvinnelige forbilder og kvinner i musikken.

Les mer om prosjektet «Likestilt» her.

35 år etter oppstarten av organisasjonen i Norge og 21 år siden starten av AKKS Bergen er musikkbransjen fremdeles mannsdominert. Det jobber AKKS for å endre.

– Det er ingen tvil om at mye har skjedd når det gjelder kjønnsbalanse og musikkliv, men det er fremdeles en stor ubalanse. Derfor er organisasjoner som AKKS viktige, sier Eidheim.

– Men i dag er AKKS bare AKKS. Vi utvikler organisasjonen i takt med tiden og etterstreber alltid å ha god kjønnsbalanse i alt vi gjør, forklarer 33-åringen.

Eidheim beskriver stillingen hun sikret seg i 2015 som drømmejobben. Sammen med to kollegaer i Bergen er hun med å arrangere kurs, konserter, foredrag og retter fokus på mangfoldet i musikken. AKKS drifter i tillegg fem fullt utstyrt øvingslokaler på USF Verftet.

– Det er et langt stykke igjen til et likestilt musikkliv, mener Eidheim og viser blant annet til hvordan musikere ofte blir kategorisert som kjønn. Eksempelvis blir kvinnelige bassister omtalt som «kvinnelige bassister» og ikke bare «bassister».

– Det er dessverre fortsatt en forestilling om jente- og gutteinstrument. Gutter på trommer og jenter på fløyter. Det er jo helt tullete.

– Det er kanskje noe folk ikke tenker så mye over, fordi vi bare reproduserer gamle mønstre. Men er en ikke bevisst på det, så gjentar en bare seg selv.

Etter at Eidheim fikk jobben i AKKS, har hun blitt mer bevisst på reglene, normene og formene som er i dagens samfunn og hvorfor det er slik

– Så er det bare å bryte så mange av disse forestillingen som du kan. Handling er det eneste som fører til endring, konkluderer hun.