Årsaken er at det skal innførast AutoPASS-betaling med brikke på ferjestrekninga i løpet av 2018.

Følgende betalingsmåter gjeld inntil vidare: kontant, bankkort, kredittkort, verdikort og storbrukerkort for firmakundar.

AutoPASS-brikkene er dei same som blir brukt på bompengeanlegg på veg, som til dømes Førdepakken. Det blir ikkje eigne AutoPASS-brikker for ferje. AutoPASS-avtale og brikke kan tegnast hos eit bompengeselskap. Fjord1 utstedar ikkje AutoPASS-brikke, opplyser selskapet.