Siste kvartal var sykefraværet innen pleie og omsorg i Vågsøy på 11,1 prosent. Kommunalsjefen sier det går utover kvaliteten.

Det var NRK som først meldte om saken.

Kommunalsjef Jeanette Jensen sier til NRK at hun tror det ville vært feil å svare at det høye sykefraværet ikke går utover kvaliteten på tjenestene i kommunen.

Det er ikke bare i Vågsøy at sykefraværet er høyt. Ifølge Sykepleierforbundet bør ikke fraværstallet ligge på mer enn 3,5 prosent innen pleie og omsorg, men i Sogn og Fjordane er det flere kommuner som har langt over dette.

Tall NRK har hentet inn viser at flere kommuner har et sykefravær på rundt eller over 10 prosent.

Fylkeslederen i Norsk sykepleierforbund, Oddgeir Lunde, sier til NRK at arbeidshverdagen innenfor denne sektoren trolig har mye av skylden for det høye fraværet.

– Det er en arbeidssituasjon som er preget av for lav bemanning og for mange arbeidsoppgaver. Det gjør at de strekker seg lengre enn de kanskje burde.