Det skriver NRK.

– Vi skal tilby kurs i emosjonell førstehjelp. Det vil også bli opplæring i å møte pårørende og kollegaer, sier Bjørn Røvik til nettstedet. Han er seksjonsleder for den nye fagskolen.

På brannstasjonen i Kinn har de opplevd en økning i oppdrag som går på trussel om selvmord. Både Nesheim og beredskapsleder og varabrannsjef, Robert Endestad, savner kompetanse på området.

– Det gjør sterkt inntrykk å møte folk som ønsker å avslutte livet. Jeg vil ikke si at jeg er godt nok rusta til å håndtere slike oppdrag, forteller Bjarte Nesheim i Kinn Brann og redning til NRK.

Statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at brann- og redningsvesenet har flere helseoppdrag nå enn før, og er ofte den første nødetaten på stedet.

– I dag er det for lite fokus på hvordan vi skal håndtere slike situasjoner. Det håper jeg den nye utdanningen kan tilby, sier Endestad.