Kinn brann og redning driver med opplæring av brannmannskap. I den forbindelse blir det simulert røykutvikling fra et bolighus i Nordfjordvegen, ikke langt fra Kiwi i Deknepollen.

– Vi øver på det vi kaller et skarpt oppdrag, der vi bruker et hus til å øve oss på røykdykking og annet. Det blir brukt kunstig røyk, men det er ingen grunn til bekymring for publikum, sier John-Inge Henden i Kinn brann og redning.

Huset skal senere rives i samband med en utbygging i området.

Når en har øvd ferdig der, går turen videre til et bolighus i Ulvesundvegen, bak Pelagia sitt anlegg. Også her vil det bli mye røyk en periode, men også dette huset er en del av mannskapene sin øving i dag.