Jostein er agronom og har lang praksis frå landbruksrelatert arbeid.

Avtroppande skogbruksleiar Peder Magnussen går over i ny jobb frå april.

I ei pressemelding takkas han for vel utført arbeid.