Nordfjord Vekst er svært positive til surfing som valgfag i skolen, men sier prosjektet ikke skaper nok arbeidsplasser til at de kan støtte det.

Magnusson har tatt initiativ til surfing som valgfag på ungdomsskolene i Selje og Vågsøy, og har fått begge kommunene med seg på laget. Men prosjektet har blitt forsinket etter at initiativet fikk avslag på søknaden om støtte fra Nordfjord Vekst.

– Vi vil understreke at vi er veldig positive til initiativet, og vi har tilbudt oss å hjelpe til med å finne andre fond de kan søke på, sier Fure.

Magnusson hadde søkt om 172.000 kroner til prosjektet, og Fure forklarer at Nordfjord Vekst ikke har nok midler til å støtte det.

– Vi ser at det blir mer og mer viktig at midlene som vi deler ut skaffer arbeidsplasser, for hvert år kommer det mindre og mindre penger fra fylkeskommunen. Dette prosjektet er ikke den rette bruken for midlene, når vi får så lite fra fylkeskommunen, sier Fure.