Dette melder Firda.

– Eg har tatt ut sikting mot han for eit forhold for brot av straffelova, paragraf 219, som gjeld mishandling i nære relasjonar.

Fjordenes Tidende har tidlegare skrive om politimannen som var mistenkt for vald mot sambuaren sin.

Statsadvokaten skal ta avgjerda om kva som skjer vidare.

Saka vart meldt inn til politiet i april 2016.

Strafferamma på vald i nære relasjonar er på fire år.