TURN: Mens Skavøypoll har flere titalls unger på venteliste, tar MIL Turn gjerne imot flere barn.

– Vi vil aldri konkurrere med Skavøypoll. De driver med rene turnøvelser som trampett og tumbling, mens vi driver med dans og det man tidligere kalte linjegymnastikk, sier trener Nathalie Falkevik Blålid i turngruppa i Måløy Idrettslag.

De har rundt 70 aktive turnere fra 1.–10. klasse. Til sammenligning har turngruppa i Skavøypoll 85 aktive fra hele kommunen og 70 unger på venteliste.

– Flere av dem som står på venteliste i Skavøypoll er aktive hos oss. Her får de lære grunnleggende rytme og koordinasjonsferdigheter, forteller Falkevik Blålid.

Variert trening

Treneren forklarer at selv om turnerne i MIL danser på oppvisningene, så er treningshverdagen på Skram skole langt mer variert.

Sist uke avsluttet MIL-turnerne sesongen med sommeravslutning på Måløy stadion.

– Sesongen starter i september måned og varer til mai. I løpet av sesongen har vi juleoppvisning, sommeravslutning i tillegg til at vi deltar på barneturnstevnet.

Turnstevne til Vågsøy

Barneturnstevnene i Sogn og Fjordane har lange tradisjoner og over 1.000 utøvere var i april samla i Øvre Årdal. Fra Måløy Idrettslag deltok rundt 60 turnere på stevnet, deriblant barneskoleelevene Aurora, Trine og Milla.

– Du blir kjent med mange andre barn, legger Milla til.

Neste år skal barneturnstevnet arrangeres i Vågsøy, og MIL håper på en økning i antallet aktive fram mot turnstevnet på hjemmebane. Trine mener det gir henne noe å være med.

– Det er gøy å danse, vennene mine er med og så er det gøy å opptre, sier hun.

Samtlige av de rundt 70 aktive unge turnerne i MIL er jenter.

I tillegg til de yngre turnerne har Måløy Idrettslag en kvinnetropp og en veterantropp. Også her er det kun kvinner i troppen.