Laurdag arrangerte SIL turn kretskonkurranse i Nordfjordhallen. I tillegg til fleire lag frå arrangørklubben kom det lag frå Gneist, Høyang, Kjøkkelvik, Kvernbit, Sogndal og Åsane. Totalt var om lag 150 turnarar i aksjon.

Det vart mange pokalar på arrangørklubben. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Juniorane var mange gangar på pallen i løpet av premieutdelinga. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Her feirar juniorane igjen. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Feiringane vart meir og meir kreative for kval pokal. Foto: Thomas Hagen/Galleri H

Slik vart resultatet

Rekrutt, frittståande (dei tre første plassane): Kjøkkelvik 1, Skavøypoll, Kjøkkelvik 2

Rekrutt, thumbling: Sogndal 2, Skavøypoll 4, Åsane 2

Rekrutt, trampett: Skavøypoll 4, Åsane 2, IL Gneist 1

Junior, kvinner, frittståande: Skavøypoll, Sogndal

Junior, kvinner, thumbling: Skavøypoll, Kvernbit, Sogndal

Junior, kvinner, trampett: Skavøypoll, Kvernbit, Sogndal

Junior, miks, thumbling: Sogndal

Junior, miks, trampett: Skavøypoll, Sogndal

Fleire klubbar besøkte kretskonkurransen. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Mellom anna Gneist. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Her er turnarane frå arrangørklubben under defileringa. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Om lag 150 turnarar var i aksjon. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Her er nokre av rekruttane i SIL turn. Foto: Thomas Hagen
Her er dei klare for thumbling. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Meir thumbling. Her er det juniorane som er i aksjon. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Publikum fekk sjå luftige svev og triks frå turnarane. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Her er rekruttane i aksjon i frittståande. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Når utøvarane ikkje var i aksjon sjølve, følgde dei spent med på andre. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Rekruttane i aksjon på trampett. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Og andre sørga for at augneblinken vart foreviga Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Juniorane vart passa godt på då dei var i aksjon i trampett. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Og det treng ein, for dei flyr høgt. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Her er juniorane i aksjon frittståande. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Øvinga, som er ei blanding av dans og akrobatikk, har strenge krav til innhald. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Og juniorane til SIL turn leverte. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Røde Kors var på plass for å passe på turnarane. Foto: Thomas Hagen/Galleri H
Og dei måtte i aksjon då Ragne Westvik fekk eit kutt på foten. Foto: Thomas Hagen/Galleri H