Tirsdag kveld møttes representanter fra styrene i de to klubbene på Måløy stadion for å diskutere en mulig fremtid i en felles klubb.

Skavøypoll og Tornado Måløy vil foreløpig ikke si noe om hva som konkret ble diskutert på det første møtet tirsdag.

– Representanter fra Tornado Måløy og Skavøypoll Fotball hadde tirsdag kveld et konstruktivt møte og vil fortsette dialogen i ukene som kommer, heter det i en kort uttalelse fra klubbene.

Samarbeidet kan i første omgang komme til å gjelde for klubbenes seniorlag og de eldste aldersbestemte lagene. I så tilfelle vil et alterantiv være at det etableres en overbyggingsklubb der de eldste spillerne i Vågsøy spiller. De yngste spillerne vil da fremdeles spille for Tornado Måløy og Skavøypoll. En slik løsning har man blant annet valgt i Årdal der Årdal Fotbalklubb driver seniorfotballen mens Jotun og Årdalstangen driver de aldersbestemte lagene.

Fristen for å melde på seniorlag til seriespillet i 2018 er for øvrig 15. januar 2018. At påmeldingsfristen kun er knappe tre måneder unna vil åpenbart påvirke mulighetene for at et samarbeid i Vågsøy-fotballen kan etableres allerede til kommende sesong.