Kjære Helge Hjelle, Dette handler ikke om «negative undertoner» som du skriver i ditt innlegg. Dette er undertoner som blir med uansett hvor mange fasetter du velger å synge og spille Delilah i. Vi ønsker et klima og miljø der vi skal klare å ha en saklig debatt og evaluering av cruisesesongen.

Cruiseturismen har gjort Måløy godt uten tvil, men problematikken angående cruiseturisme skubbes pent under teppet. Hva skjer i Bergen? Er cruiseturismen en solskinnshistorie? Bør ikke også Måløy satse på utslippsfri cruisenæring innen 2026 slik som alle de andre største byene i Norge? Det hjelper lite på lokal forurensing å kjøre skrubbere for å unngå synlig røyk. Og det hører ikke hjemme å invitere 6.000 mann på fest, for så be dem gå hjem på do. Turstier, veien til Kråkenes, veien til Oppedal for å nevne noen ting. En idé er kanskje å sette en cruisetakst/skatt lokalt? Slik at man får øremerket kroner til offentlige tjenester til både innbyggere og turister.

Jeg kan ikke være tydelig nok på at cruiseturismen skal bidra til profitt for hele Vågsøy gjennom oppgraderinger av struktur, og ikke som profitt bare til et fåtall. Det er nok ingen som er uenige i at Måløy trenger vekst. Men veksten kommer ikke av cruiseskip, men av mennesker som bosetter seg. Cruiseturismen kan virkelig booste lokalmiljøet om man spiller kortene rett. Og hvordan, synes jeg man skal spørre befolkningen om. Vekst kan også tilby et bredere tilbud til cruiseturismen. Så jeg føler man begynner i feil ende ved å satse så stort på cruiseturisme, og samtidig ha en bygd som faller sakte i innbyggertall. Er dette ønsket politikk? Min observasjon er at næringslivet er fornøyd med Kinn-situasjonen, men kommunen sliter mer enn noen gang. Det får meg til å undre om Kinn var grunnen til at cruiseskipene kom, men det får bli et annet debattinnlegg.

Og et annet spørsmål er: Hva er kultur? Hvilken kultur skal vi bevare og formidle? Og hvem sitt ansvar er det? Når folk fra Australia, USA, Storbritannia og andre cruiseturister kommer tilbake til sine hjem, husker de kanskje mest Måløy som en Elvis-hovedstad, og har liten til ingen formening om kystfisket og Måløys kulturarv, havet. Dette må også få plass. Mens vi venter på en ny sesong med «Delilah», så setter jeg på «First We Take Manhattan».