Kjøkkensaken – nok en gang

Lokal produksjon - Leve hele livet

Regjering/departement skriver blant annet :

Maten skal produseres så nært brukerne som mulig eller på institusjon.

Det poengteres at avstand kan være et problem og kan forringe kvaliteten på maten.

Et godt måltid handler om å aktivisere maten ved syn, lukt og smak.

Dette er blant annet noen av intensjonene i « Leve hele livet» reformen.

Med andre ord: Respekt, verdighet og samme mat som øvrige friske får presentert og spiser.

Bordgleder

Bordgleder i Florø er organisert som et KF (kommunalt foretak). I styret sitter det flere politikere fra Flora og ett varamedlem fra Vågsøy.

Styret ønsker naturligvis å optimalisere sin virksomhet for derav å bedre lønnsomheten.

Administrasjonen i Kinn og styret ønsket å utvide virksomheten for å betjene hele Kinn. Intensjonen var effektivisering og besparelser.

Økonomi

Kommunedirektøren og kommunalsjef for helse bestemte nedleggelsen av kjøkkenet i Måløy i 2021.

Nedlegging av kjøkkenet ble begrunnet med store innsparinger og effektivisering.

PWC rapporten viser derimot at måltidene produseres billigere i Måløy enn hos Bordgleder i Florø.

Total kostnad per måltid i Måløy kr. 138,- som inkluderer brødmat / øvrige bakervarer.

Kostnad per måltid fra Bordgleder kr. 172,-.

Om maten

Maten fra Florø produseres i porsjoner / vakuumpakket.  Dette er en type Fjordland eller om man vil «sous vide».

I Måløy produserte man det vi kan kalle husmannskost. Maten ble produsert daglig og fraktet varm i isoporkasser til brukere for så å anrettes direkte på tallerken.

I Måløy hadde de 2 menyer å velge mellom i tillegg til dessert eller supper.

Hvert måltid var tilpasset den enkeltes diagnose ( ref. dersom noen er allergikere, diabetikere m.m.)

Den vakuumpakkede maten fra Florø skal derimot varmes opp i varmt vann eller mulig også i mikrobølgeovn.

I en ellers travel dag medfører dette ekstra arbeid for de ansatte.

Utskriving fra sykehus

Ofte skjer utskrivninger på en fredag. De ansatte får som oftest beskjed om dette samme dag eller tidligst på torsdagen. Dette skaper derfor og selvsagt problem for brukerne på institusjon og de som bor heime.

Slike utfordringer ble tidligere løst fra kjøkkenet i Måløy.  Her kunne man ringe hver dag hele uken, inkludert søndager, for å få ordnet mat også i slike tilfeller.

Facebook

Denne uka har det vært diskusjoner vedrørende bilde som er lagt ut av maten fra Bordgleder

på Facebook.  Det har skapt meget sterke reaksjoner blant mange, men også hos de som bor og jobber på institusjonene. Maten får knallhard kritikk og flere politikere har blitt satt kraftig til veggs.

Vi har også kommentert dette tidligere, og har i det siste fått tilbakemeldinger om at det samme skjer ofte for de som får maten heim til seg. Mye av maten blir ikke spist, men havner i søpla. Pårørende må derfor trå til for å lage god mat til sine nærmeste.

De ansatte

Når vi omtaler produktene fra Bordgleder er det viktig å ha de ansatte som lager måltidene i tankene.

Jeg har stor forståelse for at den såkalte kjøkken-saken har vært en stor belastning for disse.  Jeg har tiltro til at den ansatte utfører arbeidsoppgavene sine så samvittighetsfullt som mulig og ut ifra rammene de har fått.  Det er ikke dem jeg ønsker å rette søkelyset på, men derimot det jeg mener er systemsvikt fra ledelsen og beslutningstakere.

Konklusjon

Nedleggingen av kjøkkenet i Måløy har skapt kraftige reaksjoner hos brukere, pårørende og deres barn som ser hvordan deres eldre / de svakeste blir behandlet i matveien. Dette går også selvsagt inn på dem som arbeider innenfor sektoren og hos folk flest. Dette berører hundrevis av personer som synes dette er en uverdig måte å behandle de svakeste på.

Nåværende styreleder Jacob Nødseth hevder at han ikke kjente til forslaget om å legge ned kjøkkenet før han så det i media. At styreleder ikke skal kjenne til slikt på forhånd er høyst urovekkende.

Nedleggelsen av kjøkkenet i Måløy har vært preget av hastverk og svak saksbehandling.

Intensjonen om effektivisering, rasjonalisering og kostnadsbesparelser er ikke innfridd. Dermed ble nedleggelsen tatt på feile premisser.

Denne saken bør vøre en vekker for de fleste. Kort tid etter kommunesammenslåingen har kjøttvekta i Florø plukket bort kjøkkenet i Måløy som gjennom lang tid har levert god mat og service. Kan liknende skje igjen i andre saker? De kommunale toppstillingene i Måløy er allerede også borte. Er det rart om innbyggerne i Vågsøy lurer på hva det neste blir? Er det troverdig å eventuelt skulle prøve å rette opp inntrykket så mange vågsøyværinger sitter igjen med den knappe måneden fram mot valgdagen/folkeavstemmingen om Kinns fremtid?

Jeg synes ikke det.

Løser vi opp Kinn nå får vi tilbake kjøkkenet og hindrer at flere funksjoner som er så sentrale i hverdagen til så mange innbyggere ikke gradvis blir plukket fra hverandre og sentralisert.

Vågsøyfolket må igjen få være herre i eget hus.