«Svar til Tore Hjelle om samarbeid i Nordfjord»

Måløy Vekst mener at det beste for innbyggere, elever og næringsliv i Nordfjord er å ha fire videregående skoler med studiespesialisering på alle skolene.

Forslaget fra fylkesadministrasjonen om kun to skoler med studiespesialisering legger opp til en sentralisering av tilbud som ikke passer næringsstrukturen og bosettingen i Nordfjord.

Vi har fire nesten like store tettsteder, og en flerkjernestruktur i Nordfjord. Derfor tok Måløy Vekst initiativ og inviterte alle nærings- og vekstselskaper i Nordfjord til en felles uttale om studiespesialisering.

Til og med Stryn ga sin støtte til uttalelsen til tross for at de har like mye å miste som Eid VGS.

At Stad Vekst ikke ønsker å støtte denne uttalelsen er deres valg. Det er selvfølgelig synd med tanke på at forslaget får store konsekvenser for innbyggere og næringslivet i den ytre delen av Stad kommune, som har Måløy VGS som sin nærmeste videregående skole.

Stad Vekst kunne heller ha sagt: Vi ønsker studiespesialiserende ved alle de videregående skolene i Nordfjord, men vil samtidig jobbe for to klasser studiespesialisering ved Eid VGS.

Vi unner Eid et søkertall som gjør at de opprettholder to klasser, samtidig som vi opprettholder tilbudet om studiespesialisering ved alle de fire skolene i Nordfjord.

Får vi ikke beholde dette tilbudet så frykter vi fraflytting, mindre næringsutvikling og mindre vekst i hele Nordfjord. Nordfjord er et felles bo- og arbeidsmarkedsområde, og vi har stor innpendling fra Stad kommune til det sterke næringslivet i Måløy.

Hvis det går nedover med næringslivet i Måløy, så vil det også merkes i Stad kommune. Vi bør derfor jobbe sammen om å styrke tilbudet ved skolene våre.

Verftsindustrien i Måløy har støttet opp om industriteknologi ved Eid VGS, og både verftsindustrien og elektrobedriftene i Måløy har bidratt med betydelige beløp til utstyr og maskiner, som for eksempel sveisesimulatoren ved Eid VGS.

At vg2 industriteknologi ikke skal starte opp til høsten skaper sterke reaksjoner hos både næringsliv og elever i Nordfjord som blir berørt av dette. Dette tilbudet er svært godt tilpasset behovet i regionen og er viktig for rekruttering av fremtidig arbeidskraft.

Næringslivet i Måløy støtter viktige tilbud ved Eid VGS, og da er det veldig skuffende at dere ikke kan støtte viktige tilbud ved Måløy VGS.

Måløy Vekst opplever et godt samarbeid med både bedrifter og næringsorganisasjoner i Nordfjord. Gitt vår beliggenhet på kysten, så er det selvfølgelig naturlig at vi jobber med prosjekter og saker som er relevante for kystnæringene.

Men vi samarbeider også godt med de andre næringsorganisasjonene i Nordfjord om saker som er viktige for hele Nordfjord, for eksempel rekruttering, samferdsel, grønn region Vestland, kompetanseheving i næringslivet og ikke minst realisering og ringvirkninger av Stad skipstunnel, som Måløy Vekst har jobbet med i over 15 år.

Måløy Vekst jobber med rammevilkår for næringslivet, og utdanning og rekruttering til næringslivet er viktig for at næringslivet skal lykkes. Måløy Vekst og tidligere Nordfjord Vekst har alltid engasjert seg i tilbudet ved de videregående skolene i Nordfjord.

Vi var sterkt involvert i forrige runde med skolestruktur i Sogn og Fjordane, der vi klarte å bli enige om hvordan vi ønsket skolestrukturen i Nordfjord. Vi har tidligere kjempet for å opprettholde linjer ved både Eid og Måløy VGS.

Måløy Vekst og næringslivet i Måløy har lang tradisjon med å samarbeide tett med den videregående skolen vår for å tilpasse tilbudet til næringslivet sitt behov og styrke skolen med både ressurser og lærerkrefter fra næringslivet. Derfor har vi også lyktes så godt med YSK-TAF tilbudet vårt som er helt avhengig av et tett samarbeid med næringsliv.

Måløy Vekst har også samarbeidet tett med næringslivet om å bygge opp nye linjer som for eksempel informasjonsteknologi og medieproduksjon ved Måløy VGS.

Det ser dessverre ut til at det er utfordrende å komme til enighet, og da blir det opp til fylkespolitikerne å bestemme skolestrukturen i Nordfjord. Det er synd, men Måløy Vekst kommer til å fortsette å samarbeide med næringsorganisasjoner og bedrifter i Nordfjord for å styrke regionen vår!