– Hele kvelden kommer til å bli basert på dette, salmer folk ønsker å høre. De kan sende inn forslag til oss på forhånd, sier Alice Teunis og Grethe Mulelid i Musikkutvalget i Vågsøy sokneråd.

– Eller bare stoppe oss om du ser oss på gata, ler hun.

Soknerådet har et håp om at slike salmekvelder også vil trekke folk til kirka som ellers ikke går til gudstjeneste.

– Det er mange som har et forhold til salmer. Musikk har den evnen til å røre ved folk, og salmer kan være en liten preken i seg selv, sier Mulelid.

– Neida, det er fritt fram å bare si fra om hvilken salme man ønsker også, sier Teunis, som lover en kveld med mye sang og musikk.

– Det blir spennende for oss også, for dette er noe helt nytt, noe vi aldri har prøvd før, sier Teunis, som håper folk vil like ideen og sende inn forslag til salmer som de ønsker å høre.

– Her er sjansen til å få høre din salme, eller salmer som ikke blir spilt så mye lenger, som en savner, sier damene, som jobber med å få på plass en forsanger til kvelden.

– Det vil bli mye fellessang. Kanskje blir det også soloinnslag. Dette har vi ikke planlagt helt ennå, sier Teunis, som akkompagnere salmesangen på kirkeorgelet.

– Dette er en kveld for alle. Og her er det ingen kommunegrenser. Alle kan ønske seg salmer og komme i Sør-Vågsøy kirke denne kvelden.

– Vi håper på god respons fra folk og en hyggelig kveld!

Og om dette er noe folk responderer på, ser ikke soknerådet bort i fra at dette er noe som kan organiseres igjen.

– Om det blir en suksess, gjør vi det flere ganger, sier Teunis.