Likestilt:

Veslemøy har ei eiga evne til å nå ut

Inspirerande, engasjerande og inkluderande. Årets MOT-coach i Norge, Veslemøy Ervik frå Vanylven, har ei eiga evne til å nå ut til ungdomane.

8.-klassingar frå Syvde og Fiskå er langt frå tause, stillesitjande mottakarar av informasjon når Veslemøy Ervik (t.h.) er på besøk på Myklebust skule. Gode tilbakemeldingar frå elevane i spørjeundersøking er ein av hovudgrunnane til at ho er kåra til årets MOT-coach. Alle foto: Jørn-Arne Tomasgard 

Nyheter

– Kva er den beste kjensla du veit om?