Likestilt:

Småbarnsmødrene er en del av suksessoppskriften

Etter flere år med framgang har Uniformpartners avdeling i Selje vokst seg ut av de gamle lokalene. Nå trenger de både større plass og flere ansatte.

– Vi har veldig god erfaring med å ansette småbarnsmødre. Du får ikke mer lojale ansatte enn det, sier avdelingsleder Geir Årvik (midten) ved Uniformpartners avdeling i Selje. Foto: Christina Cantero 

Nyheter

Den gamle skjortefabrikken er så å si en ren «kvinnearbeidsplass», der mange av de ansatte har små barn. Ledelsen ved selskapet opplever småbarnsmødrene som noen av de mest lojale ansatte man kan få. Selv forteller de ansatte at de synes bedriften er flink å legge til rette for at man kan kombinere jobb og familie på en god måte. Det kan blant annet Ingrid Rikheim fra Selje skrive under på.