Paneda, Saga Boats, Nergård og bedriftene i Måløy-miljøet blir pekt ut som noen av høydepunktene under NHOs «roadshow» i Nordfjord.

Han har sammen med flere andre fra NHO nylig vært ute på et «roadshow» i Nordfjord, og Stang sitter igjen med inntrykket av at det er mye spennende som skjer i næringslivet i Nordfjord.

– Det er veldig mye spennende som skjer i Nordfjord, og det er viktig at disse bedriftene får gode rammevilkår.

– Bedriftsbesøkene gir oss muligheten til å få bedre kjennskap til hvilke utfordringer og muligheter de ulike bedriftene har, sier Stang.