Formannskapet i Eid har samrøystes innstilt på at Åslaug Krogsæter vert tilsett som ny rådmann i Eid kommune.

Kommunestyret gjer endeleg vedtak i saka 25. september.

Åslaug Krogsæter er i dag Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, ei stilling ho har hatt sidan 2009.

Ho er også i kraft av stillinga medlem av Fylkesmannen si leiargruppe, og er leiar i alle utdanningsdirektørane i landet sitt arbeidsutval.

Frå 2005-2009 var ho rektor ved Eid Ungdomsskule og ho var i 1998-2005 leiar for Sogn og Fjordane lærarlag/Utdanningsforbundet i Sogn og Fjordane.

Krogsæter er busett i Eid, og har masterutdanning i organisasjon og leiing frå Høgskulen i Sogn og Fjordane i tillegg til lærarutdanning.