Førehandsrøystene er no talde. I Eid viser det førebelse resultatet at innbyggarane er positive til samanslåing. I Gloppen er det jamt.

69,4 prosent av dei røysteføre som har stemt i førehandsrøystinga seier ja til samanslåing. 27,6 prosent seier nei, medan 3 prosent seier veit ikkje.

Eid kommune har i tillegg til rådgjevande folkerøysting hatt ei innbyggarundersøking om samanslåing med Gloppen. Resultatet av denne er no klart.

Innbyggarane i Eid kommune har hatt alternativa ja eller nei til samanslåing med Gloppen. Innbyggarane har også hatt moglegheita til å svare blankt/veit ikkje. 350 personar har blitt spurt i denne undersøkinga, som har gått føre seg over telefon.

57 prosent av dei spurte sa ja til samanslåing, 27 prosent sa nei til samanslåing. Medan 16 prosent har svart veit ikkje.

Førehandsrøystene i Gloppen kommune er også talde. Nær 25 prosent av innbyggarane, 1.080 rløysteføre, har allereie sagt si meining gjennom førehandsrøystinga.

Fleirtalet av dei som har nytta seg av moglegheita til å førehandsrøyste er positive til kommunesamanslåing. Men det er svært jamt.

53,4 prosent av dei som har stemt seier ja til samanslåing med Eid kommune. 45,3 prosent seier nei til samanslåing. Medan 1,3 prosent har valt det blanke alternativet.

Les meir om valdagen her: