Olav Steimler, distriktsstyreleder i Redningsselskapet, mener vedtaket han og andre nå bare har blitt informert om per e-post, er riv ruskende galt.

Redningsselskapet har vedtatt å flytte kontoret i Sogn og Fjordane, lokalisert i Florø, til Bergen. E-posten om dette mottok Steimler i går.

Olav Steimler, distriktsstyreleder i Redningsselskapet. (Arkivfoto)

– Fra vårt ståsted i Sogn og Fjordane blir dette helt feil. Det blir umulig å forholde seg til. Vi trenger den krumtappen som kontoret i Florø er for å rekruttere frivillige og koordinere virksomheten, Olav Steiimler til Fjordenes Tidende.

Steimler frasier seg derfor vervet som distriktsstyreleder for Sogn og Fjordane i protest, og han melder seg også ut som medlem av Redningsselskapet.

– Jeg har ikke noe å gjøre i Redningsselskapet når de ikke ser behovet vårt. Dette er vårt selskap, frivillig organisert, med medlemmer som bør få være med på å bestemme hvordan dette skal gjøres. Det er ikke andre som skal ta på seg en konsulentrolle og lage et konsern som tenker som en bedrift. Dette er virksomhet som er basert på frivllighet - da må en ha den kontakten, den nærheten som trengs, sier Steimler, som også er daglig leder i Arctic Line Fish, en del av Ervik Havfiske-gruppen.

Steimler stiller spørsmål ved hvem som skal rekruttere frivillige, hvem som skal drive forebyggende arbeid, drive sommerskoler, hvem som skal komme og kjøre Eliasbåten, lære barn å svømme og bruke redningsvest, møte fiskerne. Alt dette krever folk og frivillig innsats.

- Vi sliter jo allerede i frivllig-Norge. Redningsselskapet har nettopp vedtatt en ny visjon, en ny strategi, som er "Ingen skal drukne". Jeg tror ikke de klarer å leve opp til den i Sogn og Fjordane uten å ha noen som koordinerer lokalt.

Han peker på at kontoret i Bergen er overbelastet som det er.

- De sliter hver dag. Jeg er veldig skuffet og frustrert over dette. Vi kan ikke ha et Redningsselskap som tenker på den måten, sier Steimler som kjenner fiskerne og farvannene godt gjennom jobben.

- Jeg har begge beina plantet i dette distriktet. Det er mitt engasjement over mange år som gjør at jeg ser behovet. Jeg bor på en øy selv. Vi er avhengige av Redningsselskapet og at det er drevet på riktig måte. At kontoret er nært er viktig, sier Steimler som har liten tro på at Redningsslskapet vil klare å opprettholde rekrutteringen og aktivitetsnivået i fylket.

Martin Malkenes ved Redningsselskapet i Florø forteller at han har fått beskjed om at han må flytte til Bergen dersom han vil beholde jobben.

– Dette er svært uheldig for meg personlig, sier Malkenes, som ikke vil kommentere saken ytterligere.