- Her forsvinner nok en funksjon igjen. Og når en flytter funksjoner bort, blir prioriteringene annerledes. Det vet vi av erfaring, sier ordfører i Vågsøy Morten Hagen (H).

Han viser til konsekvensene av nedleggelsen av tollkontoret.

- På 1 til 1,5 år etter nedleggelsen var tollerne i Sogn og Fjordane bare én til to ganger.

Han er skuffet over Redningsselskapet sin avgjørelse.

- Og det at ingen blir informert før vedtaket er et faktum, er også svært skuffende, sier han.

Han peker på den innsatsen som legges ned og forholdet folk har til Redningsselskapet i våre strøk.

- Med tanke på alt vi har gjort her langs kysten, med støtte til skøytene og aktivitetene til Redningsselskapet, ber jeg dem om å revurdere denne avgjørelsen, sier Hagen.

Han mener innsatsen Redningsselskapet kan yte er avhengig av folk og frivillighet.

- Nå setter de tryggheten og tilliten i fare ved å sentralisere inn funksjoner. Dette er negativt for kysten og for hele Sogn og Fjordane. Jeg tror også det vil virke negativt for Redningsselskapet, sier Hagen, og peker på at private og næringslivet har bidratt til finansieringen nettopp fordi de har hatt denne nærheten.

- Nå viser de hvor lett det er å flytte ting bort fra Sogn og Fjordane, legger han til.

Med våre farvann og kystlinje mener Hagen det er vel så naturlig at kontoret er lokalisert i dette fylket.