FAU ved Kolset oppvekst fryktar farlege situasjonar, og ber Bremanger kommune sikre og ferdigstille parkeringsplassen ved oppvekstsenteret.

«Ein legg opp til å få på plass murkant mot fylkesvegen, belysning og oppmerking av parkeringsplassar», skriv han.