Kystverket ser at noe må gjøres med Hendanes Fyr i Vågsøy, og vurderer riving om det ikke skulle dukke opp noe lokalt initiativ for å overta fyret.

– Hvis noen vil overta fyret og gjøre noe med det, sier Kystverket at de kan være villige til å bidra i et spleiselag. Her er de først og fremst ute etter et lokalt initiativ, sier Odd Gunnar Myhre, tjenesteleder kultur i Vågsøy kommune.

Han forteller at han sammen med rådmann Svanhild Mosebakken, Geir Skaret og Terje Andreassen fra Kystverket i slutten av mai var på synfaring på Hendanes Fyr.

– Kystverket ønsker å avhende fyret. De vil drifte fyrlykta, men har ingen interesse av bygningene på fyret. Hvis en finner noen som er villig til å overta fyret og gjøre noe, så kan de eventuelt se på mulighetene for å bidra i et spleiselag. Ellers ser de på mulighetene for å flytte fyrlykta over til Stalbrekka og plassere den cirka 300 meter nordvest for bebyggelsen i Oppedalen. Da vil de rive bygningene på fyret, sier Myhre.

– Hva er kommunens rolle i dette?

– Vi vil bidra til å finne noen som er villige til å gjøre noe med fyret, og så får vi eventuelt avklare kommunens rolle dersom det finnes interesse. Det er tvilsomt om kommunen kan bidra økonomisk, men vi kan være en støttespiller og tilrettelegger, som for de andre fyrene i Vågsøy, sier han.

Hele saka står i papirutgaven onsdag 25. juni.

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende.