Norges Fiskarlag har bede Kulturdepartementet revurdere eller utsette sløkking av FM-bandet.

Ei oversikt hjå NRK viser når dei ulike delane av det nasjonale FM-nettet sløkkast i løpet av 2017. For nærradioene skal sløkkingen gå føre seg overein femårsperiode frå 2017-2022.

Norges Fiskarlag ber om ei snarleg avklaring frå Kulturdepartementet i saka.