Det tradisjonsrike hotellet ligger på det som beskrives som Seljes beste tomt. Siden 2016 har det imidlertid vært null aktivitet på hotellet, som ble satt fyr på av den tidligere hotellsjefen.

I dag har hotellet store materielle skader, og opprydningsarbeidet er estimert til å koste rundt fire millioner kroner.

En lokal investorgruppe er nå i dialog med grunneier Opplysningsvesenets fond (OVF) om å kjøpe tomta. Det bekrefter bostyrer Thore Heggen.

– Det er samtaler mellom investorer og OVF, og jeg har tro på at de vil holde fram, sier Heggen om den positive utviklingen.

Han tok over som bostyrer i juni 2017, et halvt år etter brannen på hotellet. Flere investorer har vært inne i bildet, men mange av disse har trukket seg underveis.

Nå har Heggen tro på at avtalen mellom den lokale investorgruppa og OVF vil gå i boks.

Tragedie for bygda

Hotellbrannen skjedde en novembernatt i 2016. Seljeværingene våknet til at bygdas stolthet, Selje Hotel, sto i full fyr. Hellet i uhellet var at hotellet var vinterstengt, og ingen personer kom til skade under den voldsomme brannen.

Hotellet ble totalskadd som følge av brannen. Av romfløyen er det kun ruiner igjen, mens resepsjonen, kjøkkenet, restauranten og spa-avdelingen har fått store røyk- og vannskader. Ettersom det ikke har blitt gjort noe inne på hotellet etter brannen for halvannet år siden, har skadene blitt enda verre.

Det er funnet muggsopp, frysere med gammel mat og asbest rundt omkring på hotellet. Kort oppsummert er hotellet multiforurenset.

Det var den tidligere hotellsjefen som sto bak brannen på Selje Hotel. Han planlagte brannstiftelsen i flere måneder før han utførte den kriminelle handlingen. Årsaken til at han satte fyr på hotellet, var for at selskapet skulle få igjen penger fra forsikringsselskapet. Hadde alt gått etter hotellsjefens plan, ville han ha fått igjen nærmere 100 millioner kroner.

Brannvesenet oppdaget imidlertid raskt at brannen var påsatt, og hotellsjefen ble siktet og tiltalt kort tid etter. Hans to brødre, som også jobbet på hotellet, ble også tiltalt i saken.

Rettssaken gikk i Sogn og Fjordane tingrett i fjor høst. Hotellsjefen fikk fem og et halvt år i fengsel for brannstiftelse, forsikringsbedrageri og økonomisk kriminalitet. Hans yngre bror, som var styreleder, fikk en straff på ett års fengsel for økonomisk kriminalitet, men ble frifunnet for selve brannen. Den eldste broren, kjøkkensjefen, ble frifunnet for hele tiltalen.

Til høsten er det klart for en ny runde i retten, når ankesaken mot styrelederen starter i Gulating lagmannsrett i Bergen.