Det kommer fram i miljørapporten som ble utført for Selje kommune. Det brannskadde hotellet har stått helt eller delvis uten tilsyn siden brannen i november 2016.

To av fryserommene på Selje Hotel.

Det er fem fryserom i bygget, og det kommer fram i rapporten at det er «særlige behov for beskyttelse ved tømming av disse rommene». Rommene ble heller ikke åpnet under miljøkartleggingen, ettersom det har blitt lagret matvarer i rommene i over ett år, uten strøm.

Det kommer også fram at hele bygget er til dels kraftig angrepet av muggsopp som følge av vannskader.

Miljøkartleggingen av utført av selskapet Eriksen HMS. De antar av rivingen av hotellet vil ta tre til fire uker. Det må også påregnes ca. to uker med en bemanning på inntil seks personer.

Etter at miljøkartleggingen ble utført, har Selje kommune fått et kostnadsoverslag på at rivingen vil komme på rundt fire millioner kroner. Om Selje kommune vil ta denne regningen eller ei, skal opp til politisk behandling, trolig i løpet av våren.