– Er det mulig å bruke mindre enn tre år? spurte Selje-politiker Kenneth Brandal (H) under møtene i Fosnavåg tirsdag.

Ordførerne i både Selje og Eid er klare på at de mener det er fornuftig å bruke tiden fram mot 2020, og ikke forhaste prosessene.

– Det kan hende at vi begynner med felles politiske møter tidligere, men den formelle sammenslåingen blir nok på den datoen som er bestemt, sier Eid-ordfører Alfred Bjørlo.

Må velge en fellesnemnd

Det politiske utvalget som skal samarbeide mot sammenslåingsprosessen av Selje og Eid blir i form av en fellesnemnd. Her er det i intensjonsavtalen slått fast at det skal være fem representanter fra hver kommune. I Fosnavåg diskuterte politikerne mulighetene for at man eventuelt øker dette tallet.

– Eid krever ikke lederen

Det er ikke bestemt hvem som skal lede fellesnemnda, men det ligger an til at det er Selje som får denne rollen.

– Vi vil være tydelige på at vi skal ha politisk forankring i prosessen. Vi skal først tilsette prosjektleder, deretter en leder for fellesnemnda, sier Selje-ordfører Stein Robert Osdal (KrF).

Under kommunestyresamlingen i Fosnavåg var det imidlertid lagt fram et forslag om at økonomisjef Ole Starheim i Eid kommune også vil lede økonomiavdelingen i Selje kommune etter at nåværende økonomisjef Geir Kvisten slutter i stillingen før sommeren. Det har Starheim sagt ja til.

Det er tenkt at kommunenavn og -våpen for nye Selje/Eid skal avklares i løpet av april-mai.

Midler til infrastruktur

Selje og Eid kommune ønsker å søke Kommunal- og moderniseringsdepartementet om tilskudd til en rekke tiltak innenfor infrastruktur. Den foreslåtte søknadssummen er på 25 millioner kroner. Tilskuddene vil være på mellom 1 og 5 millioner kroner. I søknadsforslaget blir det blant annet bedt om midler til digitalisering, bredbånd og veiutbedring. De aktuelle veistrekningene er Kjøde-Sandvik og Kjøde-Eide.