Politikere og administrasjon er på plass i Fosnavåg mandag og tirsdag for å diskutere veien videre for den nye kommunen. Som en del av programmet skal de komme med innspill til hva som skal til for å lykkes i den nye kommunen.

Les sakene fra mandagens møter her:

Det sa Selje-politiker Judith Kvåle (Tvp) da hun presenterte innspillene fra sin arbeidsgruppe under møtet i Fosnavåg.

Følg møtene mellom Selje og Eid direkte her.

Flere av gruppene trakk fram raushet som en viktig del av den videre prosessen.

Et åpent og inkluderende politisk miljø ble og dratt fram som et felles mål for Selje og Eid.

- Når enhetene blir store, kan det virke skummelt å gå inn i politikken. Vi må ha et politisk miljø som er åpent, vi trenger meninger fra alle, om man er fra en liten grend eller Rådhusgata på Nordfjordeid, sa Eid-politiker Ståle Sandal (Sp) da han la fram innspill fra sin arbeidsgruppe.

- Det er viktig å bygge på den gode intensjonsavtalen. Det er et godt fundament å bygge på, sa han.

Søker om midler til infrastruktur

Selje og Eid kommune ønsker å søke kommunal- og moderniseringsdepartementet om tilskudd til en rekke tiltak innenfor infrastruktur.

De aktuelle veistrekningene er Kjøde-Sandvik og Kjøde-Eide.

Kommunenavn og -våpen

Det er tenkt at kommunenavn og -våpen for nye Selje/Eid skal avklares i løpet av april-mai.

I løpet av våren skal man og jobbe mot å etablere en fellesnemd, som vil være tilsvarende et formannskap for den nye kommunen.

Fellesnemda skal bestå av ti personer; fem representanter fra hver kommune. Det er foreslått at nemda møtes én gang i måneden.

Felles økonomisjef

Økonomisjef i Selje kommune Geir Kvisten har som kjent sagt opp, og i stedet for å ansette en ny person i stillingen blir det foreslått fra administrasjonen i Selje og Eid at de to kommunene i tiden fremover vil operere med en felles økonomisjef.

Det har Eid-økonomisjefen sagt ja til.