Det uttalte Eid-ordfører Alfred Bjørlo (V) under kommunestyresamlingen i Fosnavåg tirsdag ettermiddag.

- Dette er noe vi ønsker å få en konklusjon på. Uansett vil Eid og Selje være sammen fra 1. januar 2020, sa Bjørlo.

Selje-politiker Anfinn Sjåstad (Frp) har tidligere foreslått at Selje og Eid nullstiller avtalen og inviterer Vågsøy inn til nye samtaler med blanke ark. Les hele innlegget fra Sjåstad her.

Følg møtene mellom Selje og Eid direkte her.

I utkastet av brevet  til Vågsøy  fra Selje og Eid står det blant annet følgende:

- Det er både i Eid og Selje et klart politisk ønske om at vi ønsker Vågsøy med i en ny kommune, bygget på dagens omfattende samarbeid. Eid og Selje har inngått en intensjonsavtale som står på egne bein, men som også inneholder en åpning for at andre kommuner kan bli med i den nye kommunen.

- Vi vil derfor presisere at selv om intensjonsavtalen vår ligger til grunn, og bare kan endres av våre kommunestyrer i et nytt vedtak, vil vi på et møte selvsagt være villige til å drøfte alle muligheter knyttet til kommunesammenslåing som Vågsøy ønsker å ta opp med oss.

De viser også til at man vil få et større økonomisk tilskudd dersom tre kommuner slår seg sammen, enn om det kun er to. I utkastet av brevet heter det at man vil få 10,3 millioner kroner mer i engangsstøtte.

- Måløy har etter vårt syn et stort potensiale for å være "kystbyen" i Nordfjord som vi arbeider for å styrke regionalt og nasjonalt når det gjelder utdanningstilbud, statlige arbeidsplasser og ny næringsvirksomhet knyttet til kysten og havet.

- Vi håper derfor Vågsøy takker ja til et møte, slik at vi i et godt og positivt klima kan se hva som skal til for å få til et samarbeid slik det er åpnet for i vår intensjonsavtale for Eid/Selje.

Selje og Eid har i utkastet også kommet med følgende forslag til kommunestyrevedtak:

"Kommunestyrene i Eid og Selje gir forhandlingsutvalgene fullmakt til å forhandle fram en intensjonsavtale mellom Eid, Selje og Vågsøy. Dersom man ikke klarer å bli enige om en ny intensjonsavtale mellom disse tre kommunene med godkjenning i de respektive kommunene innen XXX, så gjelder dagens intensjonsavtale mellom Eid og Selje slik avtalen foreligger."

Ønsket fra Bjørlo og Osdal er at en ny intensjonsavtale skal godkjennes i kommunene innen 1. juni 2017.