Det er politiet i Møre og Romsdal som har stått for etterforskningen av saken, som har pågått i mer enn ett år.

Politimannen er siktet for vold i nære relasjoner, et lovbrudd som har en strafferamme på inntil fire år.

Nå ligger saken på statsadvokatens bord. Det er Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter som avgjør om det vil bli tatt ut en tiltalte mot den siktede.

Politimannen ble anmeldt i april 2016. Fjordenes Tidende har omtalt saken flere ganger tidligere.

Anmeldelsen ble behandlet av politiet i Møre og Romsdal, der Kirsti Hammerø har vært påtaleansvarlig. I fjor uttalte hun at politiet hadde håpet å bli ferdig med saken i 2016, men at nye etterforskningsskritt førte til lengre behandlingstid.