Stad skipstunnel-forkjemperne møtte fiskeriministeren onsdag.

- Per Sandberg kunne selvsagt ikke komme med noen løfter, men presiserte at Fremskrittspartiet har vært en pådriver for å få realisert Stad skipstunnel i alle år. Han er også klar på at Stad skipstunnel politisk ikke er noe problem fordi alle partiene har sagt at de ønsker å bygge den, sier prosjektleder Randi Paulsen Humborstad i Stad skipstunnel.

Sammen med styreleder Rolf Domstein møtte hun fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i Oslo onsdag formiddag. Paulsen Humborstad forteller at den ferske statsråden ønsket en orientering om prosjektet og at tunnelforkjemperne fikk en time med den frittlaende trønderen.

- For oss var det viktig å møte Sandberg fordi han er nestleder i Fremskrittspartiet, men også fordi han er fiskeriminister og fiskerinæringen vil få mindre verditap ved realisering av Stad skipstunnel. I tillegg mener vi at Stad skipstunnel vil være et viktig tiltak for å lykkes med å få mer sjømateksport på kjøl, og dette var også et viktig tema i møtet. Fiskerinæringens nytte av Stad skipstunnel er utelatt fra regnskapet for samfunnsøkonomisk nytte i KS1, sier Paulsen Humborstad.

De viktigste ikke-prissatte effektene var:

  • Fiskerinæringen, som kan få mindre kostnader og reduserte tap.

  • Verdi av overføring av trafikk fra vei

  • Trygghet, som kan øke for sjøfarende, deres familier og øvrige bekjente.

  • Turisme, som kan øke som følge av tunnelen.

  • Enkelte næringseffekter, som resultat av bedre kommunikasjon.

Kystverket har uttalt at de vil gjøre nye vurderinger av den samfunnsøkonomiske nytten av å bygge skipstunnelen.

- De nytteeffektene som vi ikke var i stand til å prissette i KVU eller KS1 er det ikke sikkert vi har metoder for å vurdere i dag heller. Men det er blant annet sagt at antallet fartøy vil øke og det vil kunne slå positivt ut på nytteeffektene, sa Jarle Strand i Kystverket til Fjordenes Tidende tidligere i år.

- Bruk av steinmassen ligger heller ikke i kost-nytte-regnskapet, men det sier Kystverket at de skal se på. Vi ønsker imidlertid at de skal se på mer enn kun det, sier Randi Paulsen Humborstad.

- Hva annet bør vurderes?

- De kan gjerne bruke tallmaterialet fra SINTEF og kvalitetssikre det.

SINTEF-rapporten fra 2012 slo fast at den antatte verdien av de ikke-prissatte konsekvensene i KS1 er mellom 75 og 100 millioner kroner årlig (derav 30-40 millioner i positive effekter for fiskerinæringen), og at de dermed overstiger de 55 millionene som KS1 mener vil gi lønnsomhet gitt en rente på 4,5 prosent. Effekter som der ble vurdert er verdien av å overføre trafikk fra vei til sjø, økt trygghet, økt utenlandsk turisme, positive effekter for fiskerinæringen og øvrige næringseffekter.

Randi Paulsen Humborstad forklarer at de til høsten tar sikte på å gjennomføre en workshop sammen med Innovasjon Norge, Visit Nordfjord og andre destinasjonsselskap for å se på hvordan reiselivsaktørene i regionen kan utnytte mulighetene som en skipstunnel gjennom Stadlandet vil gi.