– Det er ikke tvil om at man må se annerledes på hotelldrift enn det man gjør i dag, og komme seg vekk fra konvensjonelle tanker om hva et hotell skal inneholde og hvordan det skal se ut, mener 24-åringen.

Han presenterer derfor en rekke spennende illustrasjoner for hvordan turister kan oppleve Selje i fremtiden.

– Rent økonomisk vil en gjenoppbygging på eksisterende branntomt være svært vanskelig. Her må det satses på lokale tilbud og naturopplevelser, samt enkel drift. Slik kan en også tenke helårsdrift, foreslår han.

Aksel Stave Ervik (24) legger fram en rekke ideer for fremtidig hotelldrift i Selje.

Konseptet til den unge forslagsstilleren innebærer at hotelldrifta blir spredt utover ulike steder i kommunen med mindre bygg som han kaller for «satellitter».

– Tenk deg å kunne krype ned i en varm seng eller sovepose foran et stort glassvindu mot havet i ditt eget lille hus mens regnet pisker på og stormen herjer ute en januarnatt? Etter min mening bør slike spredte «satellitter» absolutt vurderes. Så kan overnattende ha tilgang til felles fasiliteter som badstue, badestamp og annet som kan varmes opp på bestilling.

– Og så ligger kanskje fem andre enheter av noe enklere standard spredt utover i et litt mer åpent fjellterreng, der man tar med seg sovepose og stormkjøkken, foreslår han.

Han mener slike «satellitter» vil være en god måte for turister å få med seg flere ulike områder av kommunen, i stedet for at alle er samla på ett sted. Han mener også det er viktig at turistene får fullt utbytte av naturopplevelsene når de kommer til Selje, og viser til prosjekter som Juvet Landskapshotell på Sunnmøre og flere andre lignende løsninger.

– Den største satsingen og dermed veksten i turismen framover vil være knyttet tett opp til naturopplevelser; fjellturer, pilegrimsreiser, surfing og lignende. Et større organisert overnattingstilbud må derfor spille på lag med denne visjonen, og bli et direkte visningsrom for naturen, sier Stave Ervik og fortsetter:

Som arkitektstudent er 24-åringen også opptatt av hvordan byggene skal se ut.

– For å understreke identiteten og markedsføringsgrunnlaget bør arkitekturen være vernakulær, altså ha rot i lokale tradisjoner og byggeskikker, samtidig som den følger nåtidens estetiske og byggetekniske krav. I tillegg bør det gjerne legges opp til at noen av bygningene som vil bli laget på festetomter er mobile for flytting.

– Fokus bør dermed rettes mot å skape overnattingsplasser som eksisterende tilbud ikke kan dekke, slår han fast.

– Nedbetalt innen to år

Prislappen på prosjektet Aksel Stave Ervik foreslår ligger på rundt 300.000 kroner per bygg. Med døgnpriser på rundt 500-1.000 kroner mener han at utgiftene vil være ned-betalt innen to år.

Tenk deg denne utsikten fra et «satellitt»-hotellrom i Ervik på Stadlandet.

– Med en estimert byggepris på 300.000 kroner per overnattingsenhet, og døgnpriser på rundt 500-1.000 kroner per natt, vil man med fullt belegg ha helfinansiert bygningsmassen i løpet av to år, medregnet driftsutgifter blir det noe lengre tid, sier 24-åringen og fortsetter:

– Uansett er en slik delvis selvbetalingsløsning en svært mulig måte å realisere et hotell/overnattingstilbud på, og vil gi en unik opplevelse for tilreisende. Alt går an, og man er tvungen til å tenke utenfor boksen for å få det til!

– Selje og Stadlandet har utrolig mye å by på, og opplevelsene er spredt utover de ulike bygdene. Dette må det tas hensyn til, og ved å velge en spredt plassering av bygningene legger man også til rette for at besøkende med tilknytning kan bo i nærheten av familie og venner.