– Jeg tror mange har følt på at dette er et valg mellom Eid og Flora, men det er det ikke, sier ordføreren om resultatene fra innbyggerundersøkelsen på Bryggja.

– Det vil de kunne fortsette med i Kinn kommune. Det har vært viktig for oss å beholde alle tjenestene i Vågsøy, og det har vi lykkes med. De fremtidige tjenestene for Bryggja vil fremdeles ligge i Vågsøy, understreker ordføreren.

Hun er ikke overrasket over at mange av innbyggerne på Bryggja har en tilknytning til Eid og Selje, med tanke på hvor bygda er plassert geografisk.

Nå venter ordføreren på mer informasjon fra Fylkesmannen, før de tar saken videre til en endelig avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Innbyggerundersøkelsen på Bryggja er ett av elementene som skal vektlegges i en endelig avgjørelse om Bryggjas kommunetilhørighet i fremtiden.