– Det ser jo ut som man kan sprette sjampagnekorken når man ser disse tallene, men vi må ha litt is i magen. Grunnen til den sterke inntektsveksten, er en tilsvarende sterk utgiftsvekst som vi bli kompensert for, sier Eid-ordfører Alfred Bjørlo og viser til at kommunen har fått flere ressurskrevende brukere, og dermed et sterk utgiftsvekst som følge av dette.

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt disponerer uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. For 2018 anslås det at Eid vil ha en nominell vekst i frie inntekter på 4,8 prosent.

I den samme utregningen anslås det at Vågsøy vil ha en vekst på 2,2 prosent. Det er en høyere vekst enn nabokommunene Selje (2,1 prosent) og Bremanger (1,3 prosent). For Vanylven anslås det en vekst i frie inntekter på 2,5 prosent.