I Bremanger har kommunen sett 20. mai som frist på å kome med forslag til nye vegnamn i kommunen.

Per 6. mai har kommunen fått inn følgjande forslag:

2 Eikeland – Magnhildskaret

3200 Gulenvegen (stoppar ved Myklebust)3204 Magnhildskarvegen (frå krysset ved Myklebust til Grov)

3 Myklebust – Husefest (og vidare til Årebrot)

3300 Frøysjøvegen

4 Sande – Ospeneset + Hennøya

3400 Nesbøvegen

6 Svelgen – Vik

4600 Sørdalsvegen

7 Bortnen – Isane

4700 Sørsidevegen, Claus Frimanns veg

4703 Sjøvegen

4706 Kolset

4726 Bakkevegen

4727 Dombesteinsvegen

4716 Åsevegen , Aasevegen

8 Kolset (Rugsundbrua) – kryss ved Struen

4800 Gloføkvegen (frå Rugsundbrua til krysset ved Oldeide)

4806 Dalevegen eller Dalen (frå krysset ved Oldeide til Struen)

9 Berle

3900 Berlevegen

10 Struen – Grotle

4000 Grotlevegen

4004 Blåhella

4007 Kykjevegen

11 Kryss ved Struen – Kalvåg (Myrnesvika)

4100 Smørhamnvegen, Frøyavegen

4105 Bøjen, Kanalvegen

4112 Løviknes

12 Myrnesvika – Kalvøya

Nikolai Astrupsveg (foreslått som eit vegnamn i Kalvåg, ikkje spesifisert vegnr.)

4200 Hamnegata

4203 Klomra

4205 Skulevegen

4206 Trekanten

4209 Tempeltuten, Abelsensmauet, Hamnestredet

4217 Totlandvegen

Det er avdelinga for plan og forvalting som tek imot forslaga.