– Mange av foreldrene i barnehagen vet ikke hva de skal gjøre om man velger å flytte Skramsmarka til Holvik. Flere foreldre har ikke førerkort, mens andre familier i dag kun har én bil fordi man kan gå til barnehagen, sier leder Nathalie Falkevik Blålid i samarbeidsutvalget i Skramsmarka barnehage.

Skramsmarka barnehage (gul ring) ligger sentralt plassert midt i Måløy. Barnehagen ligger hundre meter sør for Skram skole og SFO ved Skram kan i 2018 bli flytta dit.

Kommuneledelsen foreslår å avvikle Måløy-barnehagen for å gjøre plass til SFO-barna ved Skram skole. Barnehagebarna er foreslått flytta til en utvidet barnehage i Holvik når skolen i bygda avvikles høsten 2018.

Med 3,5 kilometer smal fylkesvei mellom Måløy og Holvik betyr det at foreldrene vil være avhengig av bil for å levere barna i barnehagen.

– Da blir det et økonomisk spørsmål ved at enkelte kanskje må kjøpe en ekstra bil eller at flere av foreldrene må ta førerkort, sier Falkevik Blålid.

Fullt i Trollskogen

Om Skramsmarka flyttes til Holvik er Trollskogen den eneste gjenværende barnehagen i Måløy. Den private barnehagen ligger ved Måløy stadion.

– Man kan ikke regne Trollskogen som en sentrumsbarnehage og vi ser på det som en nødvendighet at man har en barnehage i sentrum, sier Nathalie Falkevik Blaalid.

I Trollskogen er dessuten kapasiteten «sprengt».

– Vi er litt bekymret fordi det blir veldig stor pågang på plassene våre. Det er ikke hyggelig å måtte si nei til foreldre.

Kommuneledelsen har gjentatte ganger understreket at det allerede er overkapasitet på barnehageplasser i Vågsøy. Årsaken er at man ikke klarer å utnytte kapasiteten ved Fjordly barnehage på Totland. Antallet barn 0–5 år ventes å falle fra 414 til 372 innen 2030, men om Trollskogen blir det eneste alternativet i Måløy, må trolig mange måtte dra ut av sentrum for å finne et barnehagetilbud.

– Vi har familier i barnehagen som har flytta til Måløy fordi de ønsker å ha skole, barnehage og jobb i nærheten, sier Nathalie Falkevik Blålid.

Vegstandard

Flytting av Holvik-elevene til Skram og Skramsmarka-barna til Holvik vil innebære økt trafikk på fv. 621 Måløy-Holvik.

Veien er øverst på Vågsøy-politikernes liste over veier de mener fylkespolitikerne bør utbedre snarest mulig.

– Veisituasjonen utover mot Holvik er noe både ansatte og foreldre ser på med bekymring, spesielt når alle skal kjøre denne strekningen på samme tid, skriver samarbeidsutvalget i Skramsmarka i et brev til Vågsøy kommune.

– I dag får barna være med på aktiviteter som skjer i Måløy-gata, som blant annet Måløydagene, Elvisfestivalen og butikkåpninger. Fra Holvik er vegen for dårlig til at de kan gå til Måløy og jeg kan aldri tenke meg at kommunen leier busser til så mange barn som det blir i denne barnehagen.

Hun skryter av tilbudet barna i Skramsmarka får i overgangen til skolegang.

– Barna er mye på Skram skole det siste året de går i barnehagen og har også sosialt samvær sammen med de andre førskolebarna i Trollskogen. Dette blir vanskeligere i Holvik.

Fremtiden til barnehager og barneskoler skal avgjøres av politikerne i november, og årets høst kan bli den siste med kommunal barnehage i Måløy.

– Vi synes det virker som at de allerede har bestemt seg, men håper selvsagt at våre innspill betyr noe, avslutter Nathalie Falkevik Blålid.