Sakliste:

  • Godkjenning av innkalling og sakliste

  • Spørsmål

  • Godkjenning av møteprotokoll

  • Mandat og prinsipp for framtidig tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Vestland

  • Orienteringssak - investeringsprosjekter til møtet 21.03.24

  • Refererte skriv og meldingar

  • Interpellasjonar

  • Interpellasjonar og spørsmål - eigedomsskattesoner i Eikefjorden