Politikeren, som i tillegg til å være varaordfører i Kinn sitter på Vestland fylkesting for Frp, sier han har snakket med flere foreldre som sier de vil flytte fra Måløy-regionen om barna deres mister muligheten til å ta studiespesialiserende studieretning ved MVS.

– Jeg synes det er veldig rart, dette forslaget som er kommet, fortsetter Djuvik.

– Og hovedgrunnen til at jeg synes det er veldig rart, er at Måløy vidaregående skule per i dag er den mest populære videregående skolen i Nordfjord, med de høyeste søkertallene. Jeg synes det ikke er til å forstå at arbeidsgruppa i det nye forslaget velger å ta vekk veldig viktige studieretninger for å flytte disse til Eid og Stryn. Det vil være svært skadelig for et dynamisk og framoverlent samfunn som Måløy å ikke ha en studiespesialiserende linje som gir ungdom muligheten til å reise ut, ta høyere utdanning, og komme tilbake i viktige nøkkelposisjoner i næringslivet. Dette er en helt avgjørende og kritisk nøkkelfaktor i utdanningstilbudet i et samfunn som Måløy.

I gang med mobilisering

Han mener det nå ligger en ganske stor politisk jobb foran ham og mange andre for å få fram hvilken virkning forslaget har.

– Vi er allerede i gang med en mobilisering. I går hadde vi som er gruppeledere i Kinn kommunestyre et møte der vi diskuterte denne saken, og alle partiene er enige om at vi her skal samarbeide og dele kunnskap som vi skal sende videre til fylkespolitikerne. Her legges partipolitikken i praksis helt til siden. For dette handler rett og slett om å sikre utdanningstilbudet for ungdommen vår.

Feil befolkningstall brukt i argumentasjonen

Djuvik mener at det å bruke befolkningsframskrivningstallene som SSB kom med i 2022, der det framgår at Kinn får den største nedgangen i elevtall til videregående utdanning, er helt feil.

– Dette er rett og slett feil. Tallene som SSB kom med i juli 2022 viser at det hadde blitt 40 færre innbyggere i Kinn de to foregående årene. Når dette så ble brukt som bakgrunn for en 30 års framskrivning av folketallet får en jo helt feile tall når vi nå, etter 2022, har fått folketallsvekst. Nå viser tallene at vi er på landsnittet når det gjelder folketallsutvikling. Det betyr at når den neste folketallsfremskrivningsprognosen kommer, så er Kinn en vekstkommune når det gjelder folketall. Det er dette som gjør at det er så farlig å basere viktige avgjørelser av denne typen på gamle tall.

– Er i praksis fylkeskommunen sin skolebruksplan for lang tid framover

– Fylkeskommunen kaller den kommende høringen om skoletilbudet en høring om tilbudsstruktur, men dette handler jo i realiteten om fylkeskommunen sin skolebruksplan, som skal gjelde for mange år framover. Så dette er viktig, sier fylkespolitikeren.

Han har allerede fått signal fra næringslivet i Måløy om at de kommer til å mobilisere for å synliggjøre behovene for kompetanse som trengs i årene framover.

– Det snakkes om å kutte 700 elevplasser i Vestland fylke. Over 100 av disse skal kuttes i Måløy. Det er altså ingen skole i hele Vestland som blir hardere rammet enn Måløy videregående skule. Jeg skal lese rapporten som argumenterer for dette veldig nøye, for dette er faktisk ikke til å forstå, avslutter Frank Willy Djuvik.