Det er Torkjell Djupedal i Vennar av Selja kloster som reagerer på at Sogn og Fjordane fylkeskommune fraråder den aktuelle plasseringen for bautasteinen. Nå blir det opp til Selje kommune å avgjøre hvor steinen skal stå.

Djupedal mener kommunen etter all sannsynlighet vl rådføre seg med fylkeskommunen, og at vennelaget dermed ikke får den plasseringen de ønsker for steinen på Selja.

Slik ser Olavssteinen ut. Planen er at den skal avdukes på Selja under dronningsbesøket i sommer, men nå står det hele i fare.

Uenigheten om hvor steinen skal stå kommer kun to måneder før den store avdukingen, som skjer i forbindelse med feiringen av 950-årsjubileet til Bjørgvin bispedømme. Dronning Sonja er blant hedersgjestene til markeringen. Feiringen vil finne sted i forbindelse med den tradisjonelle Seljumannamessa som blir arrangert hver år på Selja.

Dersom ikke Selje kommune finner en løsning innen kort tid, vil man stå i fare for at de ikke rekker avdukingen.

– Det ville jo være veldig trist om vi ikke fikk avduket steinen i tide, men jeg vil ikke forskuttere noe. Det er ikke oss det står på, påpeker Djupedal.

Vennar av Selja kloster mener Kuberget på Selja er den beste plasseringen for steinen, men dette er fylkeskommunen uenig i. Djupedal i vennelaget kommer med følgende argumentasjon for plasseringen han mener er best:

– Kuberget er opplagt det beste og mest naturlige stedet å sette opp Olavssteinen. Det er passelig langt unna det freda området på Bø, det er like ved stien som folk bruker på vei til Bø og klosteret, og steinen blir godt synlig frå sjøen, skriver Djupedal i et brev til kommunen.

Sogn og Fjordane fylkeskommune står på sitt, og kommer med en sterk frarådning om å plassere steinen på Kuberget ved Bø på Selja.

– Det som gjør Bø og Selja spesiell, er at stedet er lite utbygd, med få moderne inngrep. Å plassere en bautastein innenfor et miljø med flere spor etter tidlig mellomalder og som samtidig er lite påvirket av moderne utbygging, ser fylkeskommunen på som negativt. På bakgrunn av det som er nemnt ovenfor og ut fra en kulturminnefaglig vurdering, vil Sogn og Fjordane fylkeskommunen sterkt fraråde å plassere en bautastein på Kuberget ved Bø på Selja slik som omsøkt, skriver fylkeskommunen i sin konklusjon.

De mener en mer naturlig plassering vil være i nærheten av kaia på Bø.

Fjordenes Tidende har vært i kontakt med Selje kommune. De har foreløpig ikke konkludert i saken.