Tema

onsdag 19.01 2022

Emilie skal sørge for aktivitet og sosialisering for vaksne i kommunen

Kinn kommune har tilsett Emilie Bakke i ei prosjektstilling som samfunnskoordinator. Ho skal vere eit bindeledd mellom det frivillige og søkjarar som ønskjar meir aktivitet og sosialt samvær i kvardagen sin.

søndag 16.01 2022

Slik kan boligen tilpassast for alderdommen

Mange eldre treng hjelp til å tilpasse bustaden sin slik at dei kan bu heime så lenge som mogleg. Særleg i områder med lite nybygg – slik som i distrikta – bør kommunane leggje til rette for at fleire kan få tilpassa bustaden sin. Ei rekkje ordningar kan nyttast til dette høvet.

mandag 27.12 2021

«Regjeringa vil ta 1,2 milliardar frå pensjonistane»

onsdag 01.12 2021

Bebuarane på omsorgssenteret fekk mimre tilbake til 60-talet då teateret kom på besøk

Onsdag hadde ZikkZakk-teater & Kulturverksted ved Reidun Gløsen teaterframsyning for bebuarane på Kulatoppen omsorgssenter. Stykket heitte Magdas kjøkken.

mandag 29.11 2021

Fekk måleri av lokal kunstnar i gåve då det var offisiell opning av den nye fløya

Måndag var det offisiell opning av den nye fløya på Kulatoppen omsorgssenter. Nybygget vart feira med musikk, taler og kake.

onsdag 24.11 2021

Øystein har gledd dei eldre med musikk i eitt år: – Eg prøver å gi kvardagen deira eit løft

I vår vart Øystein Salhus tilsett som musikkterapeut i Kinn kommune gjennom eit europeisk forskingsprosjekt. Men også andre enn deltakarane i prosjektet har fått glede av Salhus sine mange talent.

mandag 22.11 2021

Per-Steinar (89) har stor framgang på treningssenteret. Etter berre tre veker kan han stå på beina igjen

Etter tre veker på treningssenter kan rullestolbrukar Per-Steinar Myklebust, som er 89 år, stå på beina igjen.

lørdag 20.11 2021

No kan frivillige ta med bebuarar på tur med sykkeltaxi – og ordføraren sjølv var testpilot

Kommunen har kjøpt inn fem rickshaw-syklar som er plassert ut ved Svelgen omsorgssenter, Bremanger sjukeheim, Haugetun, Klokkartunet på Davik og Bremanger frivilligsentral. Førre veke fekk ordførar i Bremanger, Anne Kristin Førde (Ap) testa sykkelen.

mandag 08.11 2021

Ber utvalgsledere og ordfører sette nedleggelse av kjøkkenet på sakslista

I en e-post sendt til lederen i Kinn eldreråd, lederen i Helse-, sosial- og omsorgsutvalget i Kinn og ordfører Ola Teigen (Ap) ber partiet Rødt om at saken om det kommunale kjøkkenet i Måløy blir satt på sakslista til førstkommende møte.

torsdag 04.11 2021

Vil lage nettverk av pårørande for å gi bebuarane på institusjonen ein betre kvardag

Det er lite sannsynleg at Kulatoppen omsorgssenter får fleire ressursar enn det dei har i dag, trur dei tre pårørandekontaktane Turid Blålid, Ingrid Bugjerde og Rolf Bøe.

onsdag 03.11 2021

«De eldre skal spise godt i Kinn kommune»

lørdag 09.10 2021

Intimkonserten traff rett i hjertet og fikk fram smilet hos de fleste

Gjennom Leve hele livet-uka ble det arrangert høstkonsert på Vågsberget for de eldre i kommunen. – Salen var helt full, og vi måtte finne ekstra stoler, sier Lisbeth Våge, som var imponert over konserten.

søndag 03.10 2021

Er du over 65 og bor i denne kommunen, kan du bli med i torsdagsklubben

Torsdagsklubben er ein måltidsfellesskap for dei over 65 som no skal starte i Bremanger.

torsdag 30.09 2021

Har du fått brev?

Inviterer alle 70-åringer til temadag om hvordan sikre en god alderdom i eget hjem

Etter å ha måttet avlyse arrangementet i fjor er Kinn kommune endelig klare for å arrangere ny temadag om hvordan sikre en god alderdom i eget hus.

onsdag 08.09 2021

«De som ikke har skoen på, merker lite og spør sjelden»

torsdag 15.07 2021

Dei som bur på omsorgssenteret er lei seg over at utsikta gror att

Utsikta til særleg to av tuna på Kulatoppen Omsorgssenter vert berre mindre og mindre som følgje av at busker og vekster gror i vegen.

fredag 14.05 2021

Har fått over 1,6 millionar til aktivitetar og sosiale tiltak for eldre

Kinn kommune har fått 1 million til å halde oppe aktivitet og sosial kontakt for eldre med langtidsopphald i institusjon og omsorgsbustad med heildøgns bemanning. I tillegg har dei fått 625.000 kroner til ei tiltakspakke for sårbare eldre under koronapandemien.

lørdag 10.04 2021

Kommunen søker midlar for å motverke einsemd

Mange eldre har blitt hardt ramma under koronapandemien. Mange har vore mykje åleine og har sakna kontakt med andre og sosiale aktivitetar. No vil Kinn kommune gjere noko for desse.