Det meste har gått vår vei

Dette sa kommunaldirektøren i Bremanger i siste formannskapsmøte. Han mente da økonomien. Store inntekter fra vannkraft, vindkraft og havbruk var grunnen pluss at Terra-avtaler nå gir pluss på kontoen. Dette er grunnen til uttalelsen, tror jeg. Fordi det er vel det eneste som går rette veien i kommunen.

Den temperaturmåleren som er det avgjørende for kommunen er faktisk noe annet, nemlig befolkningsutviklingen. Og den er dårlig, faktisk kjempedårlig. Av samtlige kommuner i hele Vestland fylke er vi helt i bunn. Det sier ikke så rent lite. Egentlig så skulle alle varsellamper ringt for lenge siden.

For de fleste bygdelag i kommunen foregår det ikke bare en befolkningsnedgang, men en avfolking. Dette ordet «avfolking» er vi vant med i nyhetssendingene når de beskriver situasjonen i kommuner langt nord i landet. Ikke her sør.

Men det skjer i Bremanger kommune, og det vil øke på. Dersom noe ikke noe spesielt skjer. I den skolekretsen jeg bor, Hauge skole, ble det født 1 – én – unge i 2023. Det er helt utrolig at vi er kommet så langt ned.

Opp i denne alvorlige situasjonen blir det enormt provoserende å lese referat fra budsjettbehandlingen i kommunen før jul. At prosessen var preget av «harmoni» og stor enighet i kommunestyret. Skjønner ikke de nylig innvalgte at det må tas tak?

Tror nok at de fleste er klar over situasjonen. Det er faktisk en så spesiell situasjon at det skulle vært satt ned en krisestab. Ikke bare en saktearbeidende kommunal gruppe. For å finne på noe lurt som virker. Skal vi få folk til å komme å bosette seg her må vi gjøre noe. Vi må faktisk gjøre noe. Og det kjapt.

Folk må jo selvfølgelig bo en plass. Å bygge seg en bolig, i størstedelen av kommunen, må være noe av den dårligste investeringen en kan gjøre. En kan aldri få igjen det det koster. Dersom noe skjer så en er nødt til å selge. Derfor må en prøve å legge til rette slik at dette ikke blir det avgjørende for hvor en setter bo.

Her er noen «små» tiltak som kan bidra:

1. Fjern hele eiendomsskatten på boliger og fritidshus i kommunen. Denne var innført da Terra-utgiftene i sin tid traff oss med enorm styrke. Eiendomsskatten som da ble blåst opp var forståelig og fornuftig. Men nå er situasjonen det motsatte. Så argumentet for å opprettholde denne er borte vekk. Bra at KrF sin representant fikk gjennom å redusere den noe. Men ambisjonen må nå være at 2024 blir avslutningsåret for det som skulle være «midlertidig». For som kommunaldirektøren sa fjor «vi mangler ikke penger, vi mangler folk».

2. Skal folk bosette seg må de ha arbeid. En jobb de trives i og som passer den enkelte. Etter hvert er det blitt lettere og billigere å pendle spesielt til nabokommunen Kinn. Der er det mange arbeidsplasser som krever annen bakgrunn enn det tradisjonelle vi har lokalt. Det går fortere å komme seg til Smørhamn og Oldeide. Veiene har fått en kraftig oppdatering. Det som henger igjen, er parkeringsplassene. De er som oftest smekk fulle. Her kan det fra kommunen sin side settes inn midler ved å utvide parkeringsplassene kraftig. Dette behøver ikke å koste allverdens.

3. Til slutt et tiltak som vil være til stor hjelp for mange. Til dem som får lengre arbeidsdag ved pendling og for nye innbyggere med en annen bakgrunn enn det norske. Sannsynligvis til stor hjelp for alle småbarnsforeldre som erfarer tidsklemma, og også mangler kompetanse til å hjelpe. Innfør leksehjelp for hele barne- og ungdomstrinnet. Dette virker. Og etter hvert med synkende elevtall i hele kommunen finnes i hvert fall ressursene.

Og pengene finnes. Ifølge kommunaldirektøren.