– Vi håper Fylkesmannen ser den klare retningen bryggjafolket har, og at tilrådningen blir gjort på grunnlag av dette, sier Hessevik.

– Det er fint at det er såpass samstemt i bygda. Det er greit å få det bekreftet med en slik undersøkelse, selv om vi allerede hadde underskriftskampanjen som støttet oss, sier Hessevik.

Han er en del av arbeidsgruppa i Bryggja Utviklingslag som jobber for en grensejustering der Bryggja blir en del av Selje og Eid i nye Stad kommune.

Et annet argument for at Bryggja skal bli en del av Stad kommune, er at den politiske påvirkningskraften vil bli større enn i Kinn, mener Hessevik.

– Vi er mye mer like de andre som er med i Stad kommune. Det er bygdesamfunn lik Bryggja langs hele fjorden, og utover mot Selje og Stad. Det er ikke noen «storebror» vi kjemper mot, som Måløy og Florø.

Kommunale tjenester

Vågsøy-ordfører Kristin Maurstad (Ap) viser til resultatene fra innbyggerundersøkelsen og påpeker at innbyggerne på Bryggja fortsatt vil ha muligheten til å bruke kommunale tjenester i Vågsøy i nye Kinn kommune. Hun tror mange har inntrykk av at man må reise til Florø.

– Hvis man for eksempel ser på legetjenester, så er det valgfritt. Alle ungene mine har fastlege på Nordfjordeid, sier han og legger til:

– Jeg tror vi får minst like gode tjenester i Stad kommune.

Nytt folkemøte

På grunnlag av resultatene fra innbyggerundersøkelsen på Bryggja, skal utviklingslaget arrangere et nytt folkemøte.

Formålet med møtet er å velge en representant og vara til fellesnemnda i Stad kommune, der Bryggja er lovet en plass med observatørstatus og talerett. Hessevik håper på sikt å kunne utvide denne funksjonen.

Han oppfordrer folk til å komme med forslag til kandidater i forkant av møtet. Datoen er foreløpig ikke satt.