– Brannmennene satte livene sine i fare for å slukke brannen, sier politiet til Fjordenes Tidende.

Thorbjørn Thue, innsatsleder i Sogn og Fjordane politidistrikt roser brannvesenet for den enorme innsatsen de la inn under den alvorlige ulykken i Skatestraumtunnelen i Bremanger kommune.

Det var i 11-tiden at beskjeden om tunnelbrannen kom. Politiet kunne fortelle at en bensintank eksploderte. Traileren hadde 16.500 liter bensin i tanken. Det var en dramatisk melding som kom inn og brannvesenet uttrykte til Fjordenes Tidende at det var et under at ikke liv gikk tapt.

– Jeg må bare rose brannmennene som har gjort en fantastisk innsats. De har utsatt seg selv i stor fare ved å dra inn i tunnelen, roser Thue.

Han retter også ros til sjåføren av tankbilen, som fikk stoppet trafikken og advart bilistene.

Thue forklarer at eksplosjonen skjedde cirka 300 meter inn i tunnelen fra nordsiden.

Alle som var i tunnelen skal ifølge brannvesenet ha kommet seg ut selv. Røykdykkere dro inn i tunnelen fra sørsiden, uten å finne folk i tunnelen. Det ble forsøkt å lete i tunnelen fra nordsiden også, men på grunn av vannlekkasje og steiner som ramlet ned, måtte mannskapet trekke ut på grunn av sikkerhet.

– Det raser stein ned fra taket, som en hører godt. Det er en naturlig prosess når det blir så varmt, og så kjølner seg ned igjen. Da er det naturlig at steinen slipper litt, forklarer Thue og legger til at det ble en for stor risiko for røykdykkerne å bevege seg inn i tunnelen.

Nå venter politiet på at tunnelen skal kjølnes helt ned, slik at de kan ta en ny vurdering og undersøke tunnelen videre.

– Hvor sikre er dere på at det ikke er flere folk i tunnelen?

– Vi har ikke fysisk vært inne i siste del, men lastebilsjåføren stoppet trafikken og fortalte da at det ikke skulle være noen igjen i tunnelen. Vi er dermed rimelig trygge, sier Thue.

Nå er tunnelen stengt fysisk av grinder som Statens Vegvesen har satt opp. Sivilforsvaret vil holde vakt i natt og til i morgen, da det vil bli tatt en ny vurdering.

– Har dere noen teori om hvorfor dette skjedde?

– Nei, det er for tidlig. VI har fortsatt en del å etterforske og avhør å ta, svarer han.

Det er Sogn og Fjordane politidistrikt som skal etterforske ulykken.

– Hvordan synes du innsatsen deres har vært i dag?

– Vi har fått tilstrekkelig med folk hit og det viktige er at en fikk ut alle folkene som var i og rundt tunnelen. Det har ikke gått liv eller vært alvorlig skade. Det er en del materielle skader, noe som selvsagt kan være ganske omfattende.