Monrad Elde i Rugsund får 28.000 kroner i SMIL-midlar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Anette Midtbø får 16.000 kroner i SMIL-midlar. Prosjektet her gjeld tilskot til rydding av beite.

Fylkesmannen løyver også 18.000 kroner i SMIL-midlar til Daviknes Villsaulag DA ved Hans Georg Daviknes i Davik. Tilskotet her går til gjerding.