Gårsdagens nyhet om å fjerne 102 elever fra Måløy vidaregåande skule blir møtt med hoderystelse og vantro.

Daglig leder Randi Humborstad sier forslaget er et forsøk på å vingeklippe den mest populære videregående skolen i Nordfjord.

– Dersom forslaget blir vedtatt i sin nåværende form vil det føre til en sentralisering av tilbudet til Nordfjordeid og en kritisk nedbygging av skolen vår, sier hun.

Skolen er tilpasset næringslivet

Humborstad sier at skolen jobber godt med lokalt næringsliv, og at tilbudet gjennom mange år er tilpasset næringslivets behov.

Hun understreker at skolen har elever fra hele fylket, men også fra andre fylker som for eksempel Møre og Romsdal.

– I framskrivingen for elevtallsgrunnlaget ser de bare på vår kommune, og tar ikke hensyn til at skolen har over 100 elever på hybel fra andre kommuner. Nesten 1/3 av elevene på Måløy vgs. kommer fra andre kommuner, noe som viser hvor attraktivt tilbudet ved skolen er. Da blir det veldig rart å gjør en framskriving for en del av Kinn kommune, og deretter basere ny struktur på et helt misvisende faktagrunnlag, sier hun.

Hun viser til de gode søkertallene på kysten, og sier forslaget er hårreisende, spesielt med tanke på de gode søkertallene og oppfylling på studiespesialiserende, og YSK-linjene ved Måløy vgs.

Har best søkertall lokalt

Arbeidsgruppa som jobber på oppdrag fra Vestland fylkeskommune, og som har sett på endringer i struktur, foreslår å fjerne flere fag med fylkesdirektørens velsignelse. Humborstad liker det dårlig:

– De vil ta bort både studiespesialisering og den såkalte TAF/YSK-modellen. Denne modellen fører elevene i løpet av fire år fram til både studiekompetanse og fagbrev. Dette unike tilbudet, som har meget gode søkertall, er avgjørende viktige linjer for økt kompetanse til næringslivet, og disse elevene er meget ettertraktet som lærlinger. Næringslivet skriker etter fagarbeidere med denne type kompetanse, og dette er et meget populært og fremtidsrettet tilbud som burde heller vært utvidet med flere elevplasser, sier hun og fortsetter:

– Det er også helt uforståelig at de foreslår å ta vekk bl.a. YSK-tilbudet innenfor naturbruk og akvakultur. Spesielt med tanke på at de marine og maritime linjene ved skolen er svært ettertraktet, og er blitt satset på av Vestland fylke med nytt opplæringsfartøy og planer om ny akvahall.

– Tror du forslaget er en papirtiger som ender i en skuff?

– Forslaget er helt uhørt og provoserer veldig, og vi kommer til å kjempe mot det. Jeg tror ikke dette blir en realitet.

Til Eid på hybel

Humborstad viser igjen til at Måløy er den mest populære av de fire skolene i Nordfjord, og at det legges opp til en styrking av blant annet Nordfjordeid, som har færre søkere enn Måløy.

– De vil altså sende våre ungdommer på studiespesialiserende til Eid på hybel. Det synes jeg er helt forferdelig når vi allerede har et velfungerende tilbud med gode søkertall og oppfylling på Måløy vgs. Forslaget fra fylkeskommunen vil ha store negative konsekvenser for ungdommene våre, for rekruttering til næringslivet, for lærekrefter ved skolen og for lokalsamfunnet vårt med tanke på tilflytting, bolyst og blilyst.

Bruker lærerkrefter på tvers

Lederen for Måløy Vekst viser til at kysten har sterke maritime og marine tradisjoner. I den sammenheng er lærerkreftene viktige, ikke bare for vgs. men for hele samfunnet, sier hun:

– Jeg vil minne om at vi bruker disse lærerne på tvers i ulike fag, men også i voksenopplæringen av for eksempel asylsøkere.

Et annet tilbud som er forslått kuttet er restaurant- og matfag, mens næringen skriker etter kokker og servitører både på land og til sjøs.

– Da er det ubegripelig at man vil legge ned dette tilbudet. Det er riktig at søkertallene til akkurat dette tilbudet ikke er veldig gode, men det er en trend i hele landet. Så da snakker vi mer om strukturelle forhold enn om geografiske, og næringslivet har som sagt behov, sier hun, før hun fortsetter:

– Her har også Måløy vgs. tilpasset seg næringslivet sitt behov, og har utarbeidet læreplan innenfor vg2 maritim kokk, da dette er noe fiskerinæringen har etterspurt. Men skolen er avhengig av at Vestland fylke støtter søknaden og sender søknaden til Utdanningsdirektoratet. Dette vil være et tilbud som vil kunne rekruttere fra hele landet, og noe Vestland fylke bør se nærmere på.

Lover kamp

Måløy Vekst organiserer 90 medlemsbedrifter lokalt, og lover politisk kamp mot forslaget.

– Arbeidsgruppa som har levert dette forslaget har ingen gode argumenter. Klart vi må kjempe mot forslaget, for vi kan ikke leve med dette, avslutter hun.