Universitetet i Bergen har lagt ut resultatet av prosjektet Stad kommune har saman med Universitetet i Bergen og Arkikon. Framstillingane er utarbeida av Arkikon.

No kan ein klikke seg inn på ein 3D-animasjon av Selja kloster og helgenanlegg slik det såg ut på starten av 1300-talet, då det var på sitt mest aktive.

– Tidsbildet er lagt til 1320-åra, 700 år før vår tid. Grunnformene, i alle fall av det som var steinkonstruksjonar i anlegget, er i dag stort sett bevarte og kjende. Gjennom forskingsbaserte vurderingar og meir eller mindre sannsynlege forklaringsalternativ, har prosjektet forma heile hus på murrestane og liv og miljø i anlegget, skriv dei på nettstaden sin.

Her kan du klikke deg inn: Selja kloster og helgenanlegg Grind – Ei reise gjennom natur og kultur i Vestland

Når du klikkar deg inn i bildet, kan du klikke på pilene og dei vil føre deg til ulike stader på kloster- og helgenanlegget.